Brudkronor, hättspetsar

165 längd

165 längd
Artnr: 0165
Pris: 160,00 kr/st
165  längd

165 längd

165 längd

6 cm bred, 80/2 + NIAS 25, 35 par, 1 par lan, arbetsritning medföljer

Tillbaka